Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinson symptomen hetzelfde.

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart.

Behandeling door een Parkinson-Net zorgverlener

Specifieke deskundigheid, kennis en kunde van zorgverleners is noodzakelijk. Samenwerken en afstemmen met zowel de persoon met Parkinson als met collega zorgverleners is daarom van groot belang. Dat maakt de netwerkzorg rondom en met de mens effectief. Een zorgverlener aangesloten bij Parkinson-Net  biedt deze zorg. Inge van Neerven is aangesloten bij dit Parkinson-Net. Zij heeft tevens ervaring in neurologische revalidatie. Wij willen ten alle tijden de beste zorg leveren.

Wat doet uw fysiotherapeut?

Fysiotherapeuten proberen de balans, lichaamshouding, lichamelijke conditie, het lopen en het uitvoeren van transfers – bijvoorbeeld opstaan uit een stoel of omdraaien in bed – door oefenen te verbeteren. Dit doen we met een beweegprogramma waarbij de fysiotherapeut u leert ook in uw eigen omgeving dagelijks te oefenen. Het lopen trainen we op een loopband door de bewegingen heel bewust uit te voeren. Zo kunnen moeilijke transfers opgesplitst worden in  bewegingen die in kleine stapjes achter elkaar uitgevoerd worden. Een andere, veel gebruikte methode, is om te lopen op een ritme. Als de voeten dreigen vast te plakken spreken we van Freezing, we leren u hoe daarmee om te gaan. Omdat uw passen vaak kleiner en trager worden, oefenen we met name de grote bewegingen.  Naast een op een begeleiding bieden we ook therapie voor mensen met Parkinsons kleine oefengroepen.