Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt zijn de symptomen van parkinson hetzelfde.

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart.

Behandeling door een Parkinson-Net zorgverlener

Specifieke deskundigheid, kennis en kunde van zorgverleners is noodzakelijk. Samenwerken en afstemmen met zowel de persoon met Parkinson als met collega zorgverleners is daarom van groot belang. Dat maakt de netwerkzorg rondom en met de mens effectief. Een zorgverlener aangesloten bij ParkinsonNet  biedt deze zorg.

Wat doet uw fysiotherapeut?

Fysiotherapeuten proberen de balans, lichaamshouding, lichamelijke conditie, het lopen en het uitvoeren van transfers – bijvoorbeeld opstaan uit een stoel of omdraaien in bed – door middel van oefeningen te verbeteren. Dit doen we met een beweegprogramma waarbij de fysiotherapeut u ook leert in uw eigen omgeving dagelijks te oefenen. Het lopen kunnen we trainen op een loopband door de bewegingen heel bewust uit te voeren. Moeilijke transfers kunnen bijvoorbeeld opgesplitst worden in  bewegingen die in kleine stapjes achter elkaar uitgevoerd worden. Als de voeten dreigen vast te plakken spreken we van Freezing, we leren u hoe daarmee om te gaan door bijvoorbeeld in een ritme te lopen. Omdat uw bewegingen vaak kleiner en trager worden, oefenen we met name de grote bewegingen.  Naast een-op-een begeleiding bieden we ook therapie voor mensen met Parkinson in kleine oefengroepen.

Inge van Neerven is aangesloten bij dit Parkinson-Net. Zij heeft tevens ervaring in neurologische revalidatie.