Wat is Cyriax ?wervelkolom

Cyriax (Orthopedische Geneeskunde) is een diagnostisch systeem dat is ontwikkeld door de Londense orthopedischchirurg James Cyriax.
Dit systeem is later uitgebouwd met vele andere inzichten en technieken. Orthopedische geneeskunde moet worden gezien als tegenhanger van orthopedische chirurgie, vergelijkbaar met de relatie neurologie/neuro-chirurgie of cardiologie/hartchirurgie.

Het onderzoek en de behandeling omvat aandoeningen van het bewegingsapparaat die in principe niet voor operatieve therapie in aanmerking komen.
Het basisprincipe van orthopedische geneeskunde is dat iedere pijn in het bewegingsapparaat kan berusten op een “laesie”.
Bij een laesie (beschadiging) in het bewegingsapparaat kan de pijn worden opgewekt of verergerd door een of meer bewegingen.

Kenmerkend voor de orthopedische geneeskunde is de systematiek van het onderzoek dat steeds op dezelfde manier wordt uitgevoerd, waardoor een heldere diagnose wordt verkregen. De therapeut kan hierdoor veel adequater een therapieplan opstellen en uitvoeren.

Binnen onze praktijk hebben Wim en Chantal de specialisatie Orthopedische Geneeskunde volgens Cyriax.