680

Medical Taping

De huidige Medical -Taping – Concept is het resultaat van een ontwikkeling, die in het begin van de jaren zeventig is begonnen. De chiropractor en kinesioloog Kenzo Kase experimenteerde in zijn kliniek met verschillende tapes waarbij hij verschillende technieken toepaste.

Inmiddels is de Medical-Taping-Concept wereldwijd bekend geworden en wordt door artsen en therapeuten op talrijke gebieden van de algemene- en sportgeneeskunde toegepast.

De Medical – Taping – Methode heeft als achtergrond:

  1. De tape beïnvloedt het neurologische en circulatoire systeem
    van het lichaam en ondersteunt de lichaamseigen genezingsprocessen.
  2. Het werkt volgens het principe van de kinesiologie, oftewel de bewegingsleer.
  3. Het ondersteunt het spierstelsel. Immers is het veneuze systeem, het lymfesysteem en ook de lichaamstemperatuur afhankelijk van een goed functionerend spierapparaat.

In tegenstelling tot de conventionele methoden, die vaak met niet rekbaar materiaal doel heeft een “beperking” van de gewrichten te bewerkstelligen, bereikt deze nieuwe tapemethode juist een “vergroting van de mobiliteit” door functieverbetering.

cert

De tapemethode is een toevoeging aan het interventiebereik van de paramedicus. De methode wordt niet gezien als een volledige zelfstandige behandeling. Het helpt de patiënt echter om de basisvoorwaarden te scheppen en het lichaam in staat te stellen “optimaler” te regenereren.

Bij Fysiotherapie Honsbergen zijn Inge, Wim en Chantal gespecialiseerd in medical taping.