Hardloopanalyse

Een compleet beeld van je hardlooptechniek

De hardloopanalyse is een uitgebreid onderzoek naar je hardlooptechniek. Een uitgebreide videoanalyse van je loopbeweging in voor, zij en achteraanzicht laat goed zien waar eventuele verbeterpunten liggen. Het geeft een goed beeld waar mogelijke blessures vandaan komen.  Een hardloopanalyse is de ideale manier om je looptechniek te optimaliseren, je loopefficiëntie te vergroten en blessures te voorkomen.

Hoe werkt de Hardloopanalyse?

Intake gesprek Tijdens het intakegesprek worden je doelstellingen, je medische
en sportieve voorgeschiedenis besproken
Video Analyse Een nauwkeurige analyse van de hardloopbeweging met video-
analyse vanuit verschillende hoeken
Nabespreking  Het direct bespreken van de resultaten, tips en oefeningen
Rapportage Een beknopte rapportage met bevindingen en verbeterpunten
aangevuld met tips om direct mee aan de slag te gaan.

 

Helaas blijkt hardlopen nog steeds een (zeer) blessuregevoelige sport te zijn. Dit is jammer, want het aantal mensen dat wil (blijven) hardlopen is nog steeds groeiende. Statistieken geven aan dat minimaal 1,9 miljoen Nederlanders hardlopen. Niets is zo hinderlijk voor een hardloper dan “uit de running” te zijn door een blessure. En voor een beginnende loper om na enkele weken al weer te moeten stoppen. Om blessurevrij te (starten met) hardlopen zijn de volgende zaken belangrijk:

– goede biomechanica (techniek en rompstabiliteit);

– goede intensiteit;

– goed schoeisel en evt. sportsteunzolen.

Van het tweede en derde punt zijn de meeste hardlopers en trainers loopgroepen goed op de hoogte. Maar dat is niet voldoende om (beginnende) lopers bij blessures te helpen. De laatste circa 10-15 jaar is veel sportmedisch wetenschap onderzoek naar de biomechanica van het hardlopen gedaan. Hieruit blijkt dat gebrekkige looptechniek en/of gebrekkige rompstabiliteit een belangrijk aandeel hebben in blessures / gevoeligheid voor overbelasting. Onze westerse leefstijl waarbij we van jongs af aan veel zitten maakt ons ook gevoeliger voor hardloopblessures.

Behalve de blessure te behandelen is het effectiever om daarnaast ook de looptechniek te analyseren en te verbeteren. Het merendeel van de hardlopers loopt niet onder begeleiding. En dat deel dat wel onder begeleiding loopt, krijgt vaak geen of slechte looptechniek adviezen. De fysiotherapeut heeft hierin een taak te vervullen, omdat hij/zij anatomische kennis en pijnklachten kan combineren met kennis uit deze bijscholing over slechte en correcte looptechniek. In aanvulling op looptechniekinstructie kunnen rek- en spierversterkende oefeningen in de therapie worden meegenomen.