574

Fysiotherapie

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat.Wij behandelen
patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en
massagetherapie, zet de fysio­therapeut zijn deskundigheid ook preventief in.
De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben, zoals
het verbeteren en het in stand houden van het bewegend functioneren en het voorkomen van nieuwe klachten. De therapeut kan patiënten ook begeleiden bij het leren leven met een beperking of hen helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen gaan.
De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

Sinds 1 januari 2006 geldt voor fysiotherapie directe toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat men zonder verwijsbrief terecht kan bij een fysiotherapeut.