Dry needling

Dry needling is het inbrengen van een ‘droge’ (acupunctuur) naald, zonder toevoeging van medicatie, in de aangedane spier(en).

Myofasciale pijnen zijn afkomstig van de spieren en hun fascia, de spiervliezen. In de spieren kunnen zogenaamde triggerpoints aanwezig zijn. De pijnen die van hieruit ontstaan kunnen zich op uiteenlopende wijzen manifesteren. Het pijngebied kan op grote afstand liggen van het triggerpoint en ook de intensiteit en het karakter van de pijnen kunnen nogal verschillen.

Door middel van hele dunne naaldjes kunnen we de triggerpoints beïnvloeden. Dit kan resulteren in pijnvermindering en meer bewegingsvrijheid. Meestal past deze behandelvorm als onderdeel in een totaalbehandeling.

Meer informatie over myofasciale pijn, dry needling en verschillen met acupunctuur vindt u via  deze link

Bij Fysiotherapie Honsbergen zijn zowel Miguel als Chantal gespecialiseerd in dry needling.