De website www.fysiotherapiehonsbergen.nl is eigendom van Fysiotherapie Honsbergen.
Met het bezoeken en het gebruik van de site www.fysiotherapiehonsbergen.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

  1. De site www.fysiotherapiehonsbergen.nl verstrekt informatie aan u als gebruiker.
   De informatie is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud van informatie
   op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
  2.  Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de
   websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot
   het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot
   individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
  3. Fysiotherapie Honsbergen biedt geen garantie voor het foutloos functioneren
   van deze site.
  4.  Eventuele links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn
   slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Fysiotherapie Honsbergen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van
   externe bronnen of links en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met
   betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in
   deze sites of informatiebronnen.
  5. Fysiotherapie Honsbergen kan er niet voor instaan dat de informatie op deze
   website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.
   Raadpleegt u altijd uw fysiotherapeut voor advies en begeleiding.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
Het auteursrecht op deze website berust bij Fysiotherapie Honsbergen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan
Fysiotherapie Honsbergen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen
toegestaan na voorafgaande toestemming door Fysiotherapie Honsbergen.